Polityka prywatności

Nasza strona nie zbiera żadnych informacji dotyczących odwiedzających (poza samym faktem jej odwiedzenia)

Wykorzystujemy jedynie następujące pliki cookie w przeglądarce:

1. Plik sesji (zaczynający się od SESS przykładowo SESS8257768d16d1d92433ba3483eae5a39a) na potrzeby utworzenia sesji po stronie serwera (wszystkie aplikacje działające w oparciu o CMS Drupal tak robią - nie wykorzystujemy tej sesji do niczego w przypadku użytkowników niezalogowanych, a logowanie możliwe jest jedynie dla administratorów)

2. Plik zawierający informację o obsłudze javascript przez przeglądarkę (has_js) która to informacja jest potrzebna dla poprawnego działania aplikacji.