Prowadzimy zapisy do Przedszkola SPORTFANEK dla dzieci 2,5-6 lat. Więcej na stronie www.sportfanek.pl

Sportowy Punkt Przedszkolny „Sportfanek" zaprasza wszystkie pełne energii dzieci w wieku 2,5-6 lat do naszego przedszkola. Czas zacząć sportową przygodę!

Naszą misją jest wychowanie dzieci przez sport w duchu filozofii twórcy ruchu olimpijskiego Pierre'a de Coubertin, który uważał sport nie tylko za metodę hartowania ciała, ale za uniwersalną metodę wychowania mądrego, współczesnego człowieka.
Ponieważ jesteśmy przedszkolem o profilu sportowym, oprócz zajęć dydaktycznych zgodnych z Podstawą programową dla przedszkoli, dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach sportowych. Zachęcamy dzieci do sportowego stylu życia, bez względu na ich umiejętności i predyspozycje fizyczne - jesteśmy otwarci dla wszystkich! Każde z dzieci będzie miało szansę rozwijać talenty w swoim tempie i według swoich możliwości. Nasi nauczyciele i trenerzy z uśmiechem na twarzy, w formie zabawy wprowadzą Wasze maluchy w świat sportowej przygody.
„Każde dziecko ma talent, ale od nas dorosłych zależy kiedy go zauważymy i zaczniemy rozwijać".


Jakie korzyści płyną dla dzieci z uprawiania sportu?
          
Wiek przedszkolny, jest najlepszy na wszelkie oddziaływania wychowawcze oraz na kształtowanie u dziecka nawyków ruchowych i zdrowotnych. Dzieci potrzebują wszechstronnego rozwoju! Właśnie teraz kształtuje się intensywnie rozwój umysłu i sprawności fizycznej. W tym wieku nasze pociechy szybko opanowują reguły różnych gier i zabaw, uczą się jeździć na rowerze, nartach, łyżwach.
Sport jest wspaniałą zabawą, która uczy pewności siebie, kształtuje takie cechy charakteru jak wytrwałość, dyscyplinę, samodzielność, systematyczność, umiejętność pracy w grupie, a także pokonywania trudności i rozwijania kontaktów z rówieśnikami.
Nasze zajęcia są aktywną zabawą, zapewniającą dziecku poczucie radości i spełnienia!